Studia filologiczne

filologiczneW tej grupie znajdziesz kierunki związane z językiem ojczystym, językami obcymi i ich specyfiką.
 
Kierunki filologiczne od lat cieszą się niezmienną popularnością. Przygotuj się na to, że nie będziesz tylko mówić albo pisać w danym języku, ale poznasz też jego historię, gramatykę historyczną czy teorię. Kandydat na kierunek filologiczny powinien być przede wszystkim zainteresowany językiem, którego chce się uczyć. Popularny talent nie jest niezbędny, jeśli zapał i ambicja osiągnięcia sukcesu w tej właśnie dziedzinie są silne. Im więcej wiesz o danym języku tym nauka jest efektywniejsza, a przede wszystkim przyjemniejsza. Filolog nie musi zostać nauczycielem. Międzynarodowe firmy chcą mieć na swoim pokładzie osoby umiejące perfekcyjnie porozumieć się z kontrahentami w różnych językach.
Ciągły rozkwit kaszubszczyzny zarówno w szkole, jak i w kościele spowodował naturalny wzrost zainteresowania językiem i kulturą Kaszub na Pomorzu w różnych instytucjach kulturalnych i państwowych. W związku z tym rośnie zapotrzebowanie na nauczycieli i profesjonalistów z odpowiednimi kwalifikacjami i wykształceniem do promocji i rozwoju tego regionu w Polsce. Wychodząc naprzeciw rosnącemu zainteresowaniu powstał nowy kierunek studiów: Etnofilologia kaszubska.
Etnolingwistyka jest to dziedzina badań lingwistycznych, której przedmiotem są wzajemne związki między językami, myśleniem, zachowaniem się człowieka i rzeczywistością, to znaczy między formalną strukturą języka panującą powszechnie a resztą kultury społeczności posługującej się danym językiem.
Do niedawna studia filologiczne w zakresie języka angielskiego były wybierane głównie przez przyszłych nauczycieli. Dziś sytuacja jest inna. Rynek pracy potrzebuje ludzi świetnie mówiących i piszących po angielsku. Pracodawcy wiedzą już, że nie da się bez ponoszenia znacznych kosztów nauczyć języka angielskiego zwykłego pracownika. Można natomiast w ciągu kilku miesięcy nauczyć filologa podstaw biznesu, tak by został on sprawnym managerem. Jeżeli chcecie dowiedzieć się więcej o Anglistyce, zapraszamy do dalszej lektury.

Arabistyka to jedna z dziedzin orientalistyki, zajmująca się badaniem języka arabskiego i jego dialektów, kultury, historii obszarów arabskojęzycznych, systemów religijnych i filozoficznych, literatury arabskiej, a także polityki, gospodarki oraz ekonomii.
W ostatnich latach daje się zauważyć wyraźne ożywienie w kontaktach politycznych, gospodarczych i kulturalnych tych państw z naszym krajem, co sprawia, że filologowie bałkańscy są pożądanymi specjalistami w różnych dziedzinach.
Słuchacz kierunku Filologia bałtycka ma świadomość znaczenia europejskiego i narodowego dziedzictwa kulturowego Litwy i Łotwy dla rozumienia wydarzeń społecznych i kulturalnych, znaczenia refleksji humanistycznej dla kształtowania się więzi społecznych. Student tego kierunku nauczy się efektywnie organizować własną pracę, a także wykształci nawyki pracy zespołowej, w szczególności porozumiewania się z osobami z innego obszaru kulturowego.
Białorutenistyka to dział slawistyki zajmujący się badaniem języka, literatury i kultury białoruskiej.
Sinologia to studia oryginalne i niezwykłe. Nauka polega nie tylko na opanowaniu języka, ale także na głębokim zrozumieniu kultury myślenia ludzi Państwa Środka. Niełatwym zadaniem jest opanowanie rozumienia ze słuchu oraz przekładu języka chińskiego na języki europejskie. Czy taki trud może okazać się opłacalny? Z pewnością tak, jeżeli tylko nie obawiasz się dalekich podróży, masz smykałkę do interesów i chcesz zaangażować się w życie gospodarcze.

Na Filologii chorwackiej poznasz nie tylko historię Chorwacji, ale też jej język i bogatą kulturę. Jest to świetny kierunek także dla osób pragnących nauczyć się innych języków słowiańskich. Tutaj możesz uczyć się co najmniej dwóch. Studia te dają duże możliwości rozwoju. Pozwalają zdobyć konkretną wiedzę, nabyć kompetencje społeczne cenione wśród pracodawców oraz rozwijać zainteresowania. Filologia chorwacka to studia nastawione na praktyczną naukę języka chorwackiego, jego gramatyki, piśmiennictwa i dziejów. Studenci Filologii chorwackiej uczą się także historii tego regionu Bałkanów, poznają jego mieszkańców i ich światopogląd. Starają się jak najmocniej "zaprzyjaźnić" z Chorwacją, bo tylko tak są w stanie odkryć jej tajemnice, których państwo to skrywa bardzo wiele.
Dynamicznie rozwijające się kontakty polskich przedsiębiorstw z partnerami z krajów słowiańskich wywołały potrzebę kształcenia specjalistów w językach słowiańskich, w tym między innymi w języku czeskim. Ponadto studia na Filologii czeskiej umożliwiają poznanie fascynującej kultury czeskiej.
Chcesz zaprzyjaźnić się z Małą Syrenką, brzydkim kaczątkiem, Królową Śniegu lub Księżniczką na ziarnku grochu? Przeczytaj baśnie H. Ch. Andersena lub ? zacznij studia na filologii duńskiej. To kierunek bardzo atrakcyjny, dający duże możliwości rozwoju, poszerzający umiejętności i oferujący gruntowne wykształcenie. By zostać studentem filologii duńskiej należy jak najlepiej zdać maturę z języka polskiego, języków obcych, historii. Przedmioty humanistyczne dominują bowiem w programie studiów na wszystkich etapach edukacji akademickiej. Filologię duńską studiować można w kilku dużych ośrodkach akademickich w Polsce albo w ramach skandynawistyki, albo jako samodzielny kierunek. Uczelnie mające w swej ofercie filologię duńską zapewniają studentom pięcioletni okres kształcenia, podzielony na dwa etapy. Pierwszy etap - trzyletnie studia - kończą się zdobyciem tytułu licencjata, drugi etap - dwuletnie studia uzupełniające - umożliwiają zdobycie tytułu magistra. Gdziekolwiek przyjdzie nam studiować filologię duńską, zostaniemy dobrze wyedukowani za sprawą wysoko wykwalifikowanej kadry akademickiej. W gronie nauczycieli akademickich wykładających na filologii duńskiej znajduje się wielu cenionych naukowców z Danii, Norwegii czy Szwecji. Mimo, że filologia duńska to studia o profilu humanistycznym wcale nie trzeba być humanistą, by zasilić grono studentów. Drzwi na filologię duńską otwarte są dla wszystkich osób pragnących zgłębić tajemnicę Danii ukrytą nie tylko w języku jej obywateli, lecz także w kulturze, sztuce i historii ojczyzny Andersena.
Studia na kierunku filologia fińska dają możliwość opanowania języka fińskiego na najwyższym poziomie oraz zdobycie wiedzy o kulturze języka, historii Finlandii oraz zdobycia praktycznych umiejętności w wybranej specjalizacji przygotowującej do wykonywania przyszłego zawodu.
Studia na Filologii romańskiej dają niepowtarzalną okazję poznania języka, literatury i kultury Francji oraz innych krajów romańskich. W trakcie nauki student pozna najnowsze tendencje współczesnej humanistyki i opanuje narzędzia do tłumaczenia tekstów i nauczania języka, jak również do pracy w różnych instytucjach kulturalnych i nie tylko.
Freud, Kant, Nietzsche, Goethe, Bach, Luter? to tylko niektóre nazwiska wybitnych uczonych i twórców kręgu niemieckojęzycznego. W jaki sposób dotrzeć do treści ich dzieł bez pośrednictwa osób trzecich, takich jak tłumacze oraz interpretatorzy? Wystarczy zgłębić język niemiecki. Świetnym pomysłem do realizacji takiego celu są studia filologiczne, poświęcone językowi naszych najbliższych sąsiadów. Taki wybór jest z pewnością znakomitą decyzją osób, które wykazują talent językowy. Dzięki znajomości niemieckiego mogą oni w bardzo fachowy i kompetentny sposób czytać niemiecką literaturę, teksty kultury, pozyskiwać wiedzę z niemieckojęzycznych źródeł, a także prowadzić rozmowy i korespondencję w tym języku. Jakie są obszary zastosowania tego rodzaju umiejętności? Jest ich bardzo wiele. Najbardziej banalnymi i pospolitymi wydają się biznes i handel międzynarodowy. Obok tego, przed filologami niemieckimi, rysuje się jeszcze bardzo wiele różnych możliwości. Wiele szkół publicznych i niepublicznych prowadzi naukę języka niemieckiego, dlatego istnieje nadal zapotrzebowanie na dobrych nauczycieli. Język niemiecki może być przedmiotem pracy badawczej i naukowej, może także stanowić znakomitą pomoc w zdobywaniu kolejnych stopni i tytułów naukowych w innych dziedzinach. Wreszcie może on stanowić narzędzie komunikacji w rządowych i pozarządowych organizacjach międzynarodowej współpracy kulturalnej, społecznej i ekonomicznej.
Studia na kierunku Filologia grecka umożliwiają zapoznanie się z kulturą grecką od jej początków aż po Grecję współczesną, zrozumienie roli, jaką Grecja odegrała nie tylko w kulturze Europy Zachodniej, ale także w kształtowaniu oblicza kultury regionu wschodniego, poznanie współczesnego tętniącego życiem kraju, odwiedzanego co roku przez miliony turystów.
Hebraistyka to jedna z dziedzin orientalistyki, zajmująca się badaniem języka hebrajskiego, literatury hebrajskiej, a także kultury i historii obszarów hebrajskojęzycznych, łącznie z dziejami judaizmu. Hebraistykę można uznać za gałąź semitystyki.
Hispanistyka to nie tylko nauka języka, ale także wiedza i umiejętności pozwalające na zrozumienie kultury hiszpańskojęzycznych obszarów świata. Trzeba tu powiedzieć, że jest ich niemało. Ameryka Łacińska, Ameryka Południowa, wybrane stany USA, w których hiszpański, obok angielskiego to język urzędowy, niektóre obszary Afryki oraz oczywiście zachód Europy, to miejsca na świecie, w których można porozumieć się w języku Cervantesa. Czy użyteczność języka hiszpańskiego ogranicza się jedynie do możliwości prowadzenia towarzyskich rozmów? Zdecydowanie nie! Hiszpański to język biznesu w wielu obszarach świata. Dobra znajomość różnych jego odmian terytorialnych może być podstawą pracy przy wykonywaniu tłumaczeń, zwłaszcza jeżeli w zestaw umiejętności tłumacza wpisane są też inne języki takie jak angielski, francuski, czy niemiecki. Człowiek, który mówi biegle w wielu językach to prawdziwy obywatel świata!
Półwysep Iberyjski jest jednym z najpiękniejszych miejsc na świcie. Pomiędzy Pirenejami a Cieśniną Gibraltarską znajduje się cudowna górzysta kraina, którą zamieszkuje blisko 57 milionów ludzi, którzy posługują się językiem portugalskim i hiszpańskim. Przez wiele lat, właśnie na Półwyspie Iberyjskim biło serce Europy. To Hiszpanie i Portugalczycy rozpoczęli kolonizację obu Ameryk, choć sami ulegli także wpływom kultury arabskiej, dzięki temu, zwłaszcza na południu możemy obserwować niezwykłe, na terenie Europy, pomniki kultury. Językami hiszpańskim i portugalskim posługuje się na całym świcie blisko pół miliarda ludzi! Jeżeli chcesz dowiedzieć się nieco więcej na temat studiów iberystycznych, zapraszamy do lektury tego tekstu.

Indie zamieszkiwane są przez różne ludy, które posługują się w sumie 415 językami i około 1600 dialektami. Konstytucja Indii przyznała specjalny status dwóm językom: hindi i angielskiemu jako oficjalnym językom komunikacji w rządzie centralnym Indii.
Studia te kierowane są do osób, które fascynują się Japonią, jej historią, kulturą i współczesnością polityczno-ekonomiczną i chcą związać swoje życie zawodowe z problematyką japońską.
Filologia klasyczna to zwykle studia o bogatym programie, obejmującym zarówno języki, jak i kulturę grecką oraz rzymską. Świat antyczny jest od nas odległy zarówno w czasie, jak i w przestrzeni. Z pewnością niemożliwe są do zastosowania w tym wypadku nowoczesne metody nauczania języków obcych, takie jak metoda Callana. Nauka przebiega w sposób tradycyjny, a więc gruntownie przeanalizowane i przyswojone struktury gramatyczne wypełnia się leksyką. Nie dość więc, że kierunek jest trudny, to jeszcze teksty i materiały źródłowe wytworzone zostały kilkanaście lub kilkadziesiąt wieków temu. Oczywiście studia na kierunku Filologia klasyczna mają też niezaprzeczalne zalety. Chcesz dowiedzieć się, jakie?
Obszar morza śródziemnomorskiego był świadkiem powstania i rozwoju wielu fascynujących kultur - helleńskiej, italskiej i arabskiej. Jeśli fascynuje Was świat literatury, historii i kultury tego regionu, to studia na kierunku filologia klasyczna i kultura śródziemnomorska są dla Was doskonałym rozwiązaniem. Co więcej - będziecie mieć okazję do rozwijania swoich pasji i zainteresowań, a jednocześnie zdobędziecie rzadkie i cenione na rynku pracy umiejętności i wiedzę.
Studia na Filologii niderlandzkiej umożliwią poznanie kultury Belgii, Holandii, a także terenów zamorskich, takich jak Antyle, czy Surinam. Wiąże się też z intensywną nauką języka niderlandzkiego od podstaw, poznawaniem jego gramatyki oraz wykorzystaniem praktycznym.
Język norweski należy do grupy języków północno-germańskich, ma dwie oficjalne normy języka pisanego: bokmal (język książkowy) i nynorsk (język nowonorweski).
Orientalistyka to nauka o kulturach orientalnych: językach, literaturze, sztuce, historii, społeczeństwie, życiu codziennym i obyczajach, polityce, religii, filozofii itp. Na ogół przyjmuje się, że odnosi się do kultur (ludów, cywilizacji) Orientu, czyli Azji, Bliskiego Wschodu, Maghrebu, ale często w obręb jej zainteresowania włącza się także kultury obszaru Sahelu i tzw. Czarnej Afryki, a w interpretacjach skrajnych także kultury Oceanii, a nawet Europy Środkowo-Wschodniej.
Filologia polska to bardzo popularny kierunek. Mimo tego, przeciętny maturzysta niewiele wie o nauce na tych studiach i kieruje się stereotypami lub obrazem własnego nauczyciela języka polskiego. Tymczasem studia filologiczne mogą być nowoczesne, przydatne, praktyczne i są w stanie tworzyć świetną podstawę kariery zawodowej w różnych nowoczesnych branżach i obszarach. Aby dowiedzieć się nieco więcej na ten temat, zapoznaj się z odpowiedziami na najczęściej zadawane pytania.

Student Filologii portugalskiej uzyska podstawową wiedzę o miejscu i znaczeniu filologii w relacji do innych nauk (głównie humanistycznych) oraz o specyfice przedmiotowej i metodologicznej filologii. Pozna również podstawowe tematy, pojęcia i zagadnienia dotyczące badań językoznawczych, literaturoznawczych i kulturoznawczych z obszaru kulturowego języka portugalskiego oraz nauk formalnych.
Czy znacie termin lingua franca? Jest to, w bardzo ogólnym sensie, określenie języka, który używany jest powszechnie w komunikacji międzynarodowej na świecie. Obecnie taką rolę przyjął angielski, jednak jeszcze kilka stuleci temu, bez wątpienia, językiem najbardziej międzynarodowym był francuski. Czy warto dziś poznawać język Moliera, skoro Francuzi nie są już najpotężniejszym narodem Europy, a ich kraj przestał spełniać rolę globalnego centrum kultury? Wiele wskazuje na to, że tak! Język francuski jest nadal niezwykle popularny nie tylko we Francji. W Europie używa się go choćby w Belgii, czy w Szwajcarii. Na całym świecie rozsiane są państwa, w których francuski jest językiem powszechnie znanym lub nawet urzędowym. Można tu wspomnieć Kanadę, liczne kraje afrykańskie, czy byłe francuskie kolonie we wschodniej Azji. Nauka języka francuskiego to nie tylko poznawanie słów, gramatyki i problematyki dokonywania tłumaczeń, ale także otwieranie się na świat poprzez poznawanie cywilizacji i kultur, dla których język francuski jest podstawą komunikacji.

Rosja to wielki kraj o niezwykle bogatej kulturze, pasjonującej historii i bardzo ciekawej obyczajowości. Współczesne uwarunkowania sprawiają, że nasz Wielki Sąsiad pozostaje, dla przeciętnego Polaka zupełnie niedostępny. O wiele bardziej znamy, przekazywaną za pośrednictwem mediów, kulturę amerykańską. Minęły też czasy, w których nauka języka rosyjskiego była powszechnym elementem wykształcenia, od najwcześniejszych lat szkolnych. Czy dziś studia rusycystyczne to powrót do przeszłości, bez możliwości uzyskania dobrych perspektyw na przyszłość?

Studia na kierunku filologia serbska i chorwacka pomagają zrozumieć wiele zjawisk z historii najnowszej i tej odległej. Znajomość języków pozwala na zapoznanie się w oryginale z kulturą i historią tych państw, zdobyta wiedza sprawia, że umiemy oderwać się od stereotypowego myślenia o mieszkańcach Bałkanów.
Filologia skandynawska, czyli skandynawistyka to nauka o językach, historii, literaturze i kulturze krajów nordyckich (Danii, Islandii, Norwegii i Szwecji).
Studia na specjalności filologia słowackiej pozwalają zdobyć wykształcenie humanistyczne oraz ogólnofilologiczne, zorientowane przede wszystkim na południowo- i zachodniosłowiański obszar językowy.
Slawistyka to obszar wiedzy, który określany jest jako interdyscyplinarny. Wiedzę slawistyczną, tworzą więc połączone elementy różnych dziedzin, takich jak filologie poszczególnych języków słowiańskich, wiedza o kulturze, etnologii, gospodarce, prawie i uwarunkowaniach geopolitycznych poszczególnych krajów, w których używane są do codziennej komunikacji języki słowiańskie. Studia o tak szerokim zakresie muszą być efektem określonych kompromisów. To raczej jasne, że absolwent Slawistyki zna język rosyjski o wiele słabiej niż absolwent rusycystyki. Jakie zatem zalety stanowią o wartości studiów w zakresie Filologii słowiańskiej?

Studia umożliwiają nabycie kompetencji językowych w zakresie języka szwedzkiego. Ponadto studenci kształcą się w zakresie kulturoznawstwa i literaturoznawstwa szwedzkiego oraz historii Szwecji, a także zdobywają ogólną wiedzę dotyczącą pozostałych krajów skandynawskich.
Na studiach filologicznych doskonale odnajdzie się osoba zafascynowana językiem obcym i kulturą innych krajów. Przydatne są także zdolności językowe. Dzisiejszy pracodawca oczekuję już nie tylko specjalisty w danej dziedzinie, ale również osoby, dla której nie będzie problemem komunikowanie się w językach obcych, a szczególnie w językach niezbyt popularnych, takich jak język Ukraiński.
W ramach studiów na kierunku Filologia węgierska studenci mają szansę opanować język węgierski oraz poznać historię i kulturę tego kraju. Dodatkowym argumentem przemawiającym za hungarystyką są liczne wyjazdy stypendialne i rozbudowane programy studiów.
Italianistyka, czyli studia nad włoską kulturą, obyczajowością, językiem, dziełami literackimi oraz mową są dość mało popularnym kierunkiem kształcenia w Polsce. Biorąc pod uwagę potencjał, jaki tworzą te studia można śmiało powiedzieć, że inwestycja w naukę z pewnością zwróci się w krótkim czasie, jeżeli tylko absolwent wykaże się przedsiębiorczością, gotowością do podróży i sprytem. Co można powiedzieć o studiach na tym kierunku?

Indie przyciągają swoją wielkością, są ojczyzną wspaniałej literatury, kultury, filozofii i wielkiego i kunsztownego języka - sanskrytu. Obecnie Indie są jednym z najbardziej rozwijających się krajów azjatyckich, w związku z czym nawiązują kontakty biznesowe z krajami europejskimi, a za tym idzie wzrasta zapotrzebowanie na osoby znające tamten język i kulturę.
Zapanował bum na studia orientalistyczne. Uczelnie oferują wiele ciekawych kierunków, by sprostać wymaganiom osób pragnących rozpocząć studia oraz pracodawcom, chętnym do zatrudnienia wykwalifikowanych specjalistów. Koreanistyka jest więc odpowiedzią na zbiorowe zapotrzebowanie. Studia ciekawe i bardzo rozwojowe. Dają możliwość zdobycia bardzo szerokiej wiedzy na temat sytuacji geopolitycznej, gospodarczej, społecznej i demograficznej całej Azji, ze szczególnym naciskiem na oba państwa koreańskie. Studentom tego kierunku oferuje się naukę przedmiotów wywodzących się z grupy nauk humanistycznych i społecznych. Interdyscyplinarny charakter Koreanistyki sprzyja rozwijaniu wiedzy i nabywaniu cennych umiejętności. Maturzyści zafascynowani Koreą, mają szansę stanąć do konkursu świadectw i bić się o indeksy na Koreanistyce. Osoby zainteresowane drugim etapem edukacji akademickiej muszą wykazać się wysoką średnią na świadectwie ukończenia studiów pierwszego stopnia. Idealny kandydat na te studia musi być człowiekiem cechującym się otwartością i szacunkiem do świata, pełnym pasji i łatwo nawiązującym kontakty. W procesie rekrutacji zwraca się także uwagę na predyspozycje językowe. Nauka koreańskiego wcale nie jest łatwa. Język ten bowiem nie wywodzi się z grupy języków indoeuropejskich.
Czy warto studiować języki obce? Z pewnością tak. Wyspecjalizowanie się w lingwistyce to dość wąska droga, jednak należy pamiętać, że współczesny świat wymaga dążenia do bardzo wąskiej i zarazem niezwykle głębokiej oraz specjalistycznej wiedzy. Niezwykłym atutem studiów językowych jest wpisany w nie paradoks. Stając się bowiem niezwykle biegłym w używaniu języków obcych, nie zamykamy się w wąskiej niszy, nie budujemy hermetycznej wiedzy, która wpisze nas do grona kilkudziesięciu specjalistów na świecie, nie stajemy się geekami, ale wręcz przeciwnie zyskujemy narzędzie otwierające nasz umysł na świat i kulturę. W sposób najbardziej doskonały wyraził to L. Wittgenstein, który twierdził, że granice językowe wyznaczają granice świata każdego człowieka.

Studia na kierunku niemcoznawstwo należą do studiów interdyscyplinarnych. Makrokierunek łączy ze sobą dyscypliny z pogranicza politologii, filologii, historii i wiedzy o krajach niemieckojęzycznych.
Jeżeli jesteś absolwentem filologii polskiej, filologii germańskiej, historii lub innego kierunku humanistycznego po studiach pierwszego stopnia i znasz język na poziomie B2+ to może zainteresują Cię elitarne studia na kierunku Polacy i Niemcy w Europie. Studia mają charakter międzynarodowy oznacza to, że studiować będziesz w Polsce a także zagranicą i otrzymasz dyplom z dwóch uczelni: Polskiej i Niemieckiej. Studia na kierunku Polacy i Niemcy w Europie powstały z myślą o osobach zainteresowanych historycznymi, literackimi i językowymi relacjami polsko-niemieckimi.
Nadrzędnym celem kierunku jest wykształcenie kompetentnych, wszechstronnie przygotowanych tłumaczy dwóch języków obcych.
Studia azjatyckie to unikatowy kierunek w Polsce i Europie, których celem jest przygotowanie fachowców do szybko rozwijającej się współpracy pomiędzy Europą a Azją. Studia te mają orientację praktyczną i są ukierunkowane na problemy współczesne, nie zaś na dawne dziedzictwo, czym wyróżniają się na tle innych kierunków orientalistycznych.
Studia Polsko-Niemieckie zawierają w sobie elementy tradycyjnych kierunków: filologia, kulturoznawstwo oraz historia, które uzupełnione są o przedmioty, na których student zdobywa umiejętności typowo praktyczne.
Kiedyś wojna polsko - turecka, dzisiaj, współpraca obu państw. Historia lubi płatać figle. Ale związków Polski z Turcją jest znacznie więcej. Poznasz je między innymi dzięki studiom orientalistycznym na kierunku Turkologia. Kierunek prowadzony przez liczne placówki oświatowe cieszy się coraz większą popularnością. Nic dziwnego, Turcja jest ważnym partnerem Polski zarówno w sferze gospodarczej jak i politycznej. Osoby zainteresowane studiowaniem Turkologii muszą wiedzieć, że są to studia filologiczne, dlatego najwięcej miejsca poświęca się na praktyczną naukę języka tureckiego (od poziomu podstawowego po bardzo zaawansowany). Turkologię studiować można przez trzy lata i zadowolić się dyplomem licencjata lub przez dodatkowe dwa lata, zostając magistrem. O przyjęciu na studia decydują oceny na świadectwie dojrzałości. Walka o indeks z roku na rok staje się coraz bardziej zacięta. Wynika to z faktu, iż pozycja Turcji na arenie międzynarodowej w ostatnich latach bardzo się wzmocniła. Turkologię wśród kierunków orientalistycznych traktuje się niezwykle prestiżowo, dlatego coraz większa grupa studentów z dyplomami licencjata przystępuje do nauki na drugim etapie edukacji akademickiej. By znaleźć się w gronie szczęśliwców, którzy przez kolejne dwa lata będą zgłębiać tajemnicę języka tureckiego i historię tego fascynującego kraju, należy poszczycić się nienaganną wiedzą z zakresu pierwszych trzech lat studiów oraz dowieść swojej wartości wysoką średnią na dyplomie.