Studia ekonomiczne

ekonomiczneGrupa mocno związana z analizą produkcji, dystrybucją oraz konsumpcją dóbr.
Kierunki te cieszą się ogromną popularnością. Wszystkie oparte są na wiedzy o tym jak jednostka i społeczeństwo wykorzystują zasoby w celu wytworzenia różnych dóbr i ich konsumpcji. Dwa z nich, finanse i rachunkowość oraz ekonomia są w dzwudziestce najliczniej wybieranych kierunków studiów podczas ubiegłorocznej rektrutacji.
Gospodarka jest stosunkowo słabo przewidywalna, a jej opisywanie, identyfikowanie zmiennych i stałych jest rzeczą niezwykle trudną. Dlaczego wiedza o procesach gospodarczych jest tak istotna? Różnego rodzaju podmioty starają się przewidzieć trendy gospodarcze, by przygotowywać się na zmiany. Bycie o krok przed konkurencją jest niesłychanie ważne dla tysięcy polskich i zagranicznych przedsiębiorców. Czynniki takie jak prognozy wzrostu PKB, poziom stóp procentowych, zawirowania na rynkach walutowych mogą decydować o sukcesie lub porażce projektów biznesowych.
Studia na kierunku ekonometria należą do grupy kierunków ekonomicznych, które kształcą przyszłych analityków systemów ekonomicznych i informatycznych. Program studiów ekonometrii na większości uczelni jest nastawiony na nauczanie praktycznych umiejętności, które absolwenci mogą wykorzystać w pracy na samodzielnych, analitycznych stanowiskach. Jakie przedmioty należy zdawać na maturze? Z pewnością warto wybrać egzamin z matematyki na poziomie rozszerzonym. Wiedza z tego zakresu przyda się podczas studiów. Przyda się również znajomość podstaw informatyki.
Ekonomia bywa rozmaicie definiowana i określana. Punktem wyjścia do wyjaśnienia istoty tej nauki może być przyjrzenie się jej nazwie. Myślenie ekonomiczne popularne było już w starożytnej Helladzie. Samo słowo "ekonomia" było rozumiane, jako troska o zasady funkcjonowania gospodarstwa domowego. Dziś ekonomia to coś znacznie większego. Dotyczy ona bowiem zasad, które rządzą wytwarzaniem i dystrybucją dóbr, w wymiarze lokalnym, jak i globalnym. Po głębszym zastanowieniu można dojść do wniosku, że ekonomia może znajdować swoje zastosowania niemal w każdej dziedzinie życia.
Praca w międzynarodowych korporacjach oraz instytucjach finansowych byłaby dla Ciebie interesującym wyzwaniem? Chciałbyś zdobyć rozległą wiedzę praktyczną i teoretyczną z zakresu prowadzenia i rozwoju firmy globalnej oraz przedsiębiorczości międzynarodowej? W swojej, przyszłej pracy chciałbyś wykorzystywać nowoczesne instrumenty i techniki analizy? Jeśli tak, to studia na kierunku Ekonomia - Rynki zagraniczne są dla Ciebie najlepszym wyborem. Aby dowiedzieć się czegoś więcej na temat tego kierunku studiów, zachęcamy do dalszej lektury artykułu!
Studia na kierunku Europeistyka posiadają charakter interdyscyplinarnych studiów nad ponadnarodowymi i międzyrządowymi politykami i procesami europejskimi zachodzącymi w ramach instytucji europejskich, a także studiów porównawczych nad historycznym, politycznym, ekonomicznym, prawnym i społecznym rozwojem nowożytnych społeczeństw europejskich. Zdecydowanie są to studia dla kandydatów, którym nie straszne jest połączenie kilku dziedzin. Studia na kierunku Europeistyka to dobry wybór dla wszystkich zainteresowanych tematyką społeczno-ekonomiczną.
Kierunek Finanse i inwestycje jest przeznaczony dla wszystkich tych, którzy swoją przyszłość zawodową pragną związać z problematyką potrzeb gospodarki w zakresie zarządzania finansami przedsiębiorstw oraz inwestycji rzeczowych i kapitałowych. Studia na Finansach i inwestycjach mają profil praktyczny, a program jest realizowany przy udziale menedżerów przedsiębiorstw i instytucji otoczenia biznesowego. Studenci będą realizować praktyki zawodowe oraz będą mieli możliwość sprawdzenia posiadanej wiedzy poprzez udział w symulacji biznesowej TOPSIM II.
Zarówno finanse, jak i rachunkowość to terminy powszechnie znane i nawet bez szczegółowej wiedzy dziedzinowej można domyślić się, jakie treści będzie zawierał program tych studiów. Podejmując decyzję nie warto jednak kierować się wiedzą potoczną i opiniami - o wiele lepiej zasięgnąć konkretnej wiedzy, dlatego zapraszamy do lektury tego tekstu. Znajdziecie w nim odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania, dotyczące studiów w zakresie finansów i rachunkowości. Dlaczego warto rozpocząć studia na tym kierunku? Gdzie absolwenci znajdują zatrudnienie?
Polskie przedsiębiorstwa szukają menedżerów i pracowników, którzy w optymalny sposób potrafią połączyć różne rozwiązania w sferze monitorowania kosztów, czy zarządzania ryzykiem. Profil kształcenia na tym kierunku, który obejmuje problematykę rachunkowości, finansów i ubezpieczeń mocno osadzonych na gruncie przedmiotów ilościowych, prawniczych i ekonomicznych, daje możliwość interdyscyplinarnego przygotowania absolwenta do podjęcia działalności zawodowej. Kierunek jest zgodny ze wszelkimi standardami kształcenia przyjętymi w Polsce, jak i na świecie.
Kierunek Gospodarowanie nieruchomościami obejmuje w wiedzę o ekonomice procesu inwestycyjnego, zasobach i rynku nieruchomości, metodach wyceny obiektów budowlanych oraz zarządzaniu nieruchomościami komercyjnymi oraz mieszkaniowymi. Studenci Gospodarowania nieruchomościami są przygotowywani do podejmowania trafnych decyzji na rynku nieruchomości. Zdobywają umiejętności przeprowadzania wszechstronnej analizy inwestycji. Z pewnością jest to świetna propozycja dla osób, które w przyszłości chciałby pracować dla największych deweloperów w Polsce.
Celem studiów jest zapoznanie studentów z możliwościami wykorzystywania narzędzi statystycznych, ekonometrycznych oraz badań operacyjnych w ekonomii biznesu. Studenci zapoznają się z ekonomicznymi podstawami funkcjonowania gospodarki, firm i konsumenta, poznają zadania systemu informacyjnego we współczesnych firmach oraz możliwości ich zastosowania w praktyce. Studia na kierunku Metody ilościowe w ekonomii i systemy informacyjne przygotowują do samodzielnego modelowania, prognozowania zjawisk i procesów gospodarczych. Chcesz wiedzieć więcej?
Kierunek studiów Podatki i doradztwo podatkowe ma na celu nadanie studentom kompetencji o charakterze zarówno teoretycznym jak i praktycznym w zakresie prawa podatkowego oraz rachunkowości, do których należą m.in.: znajomość zasad kontroli podatkowej i skarbowej, swobodne poruszanie się w prawie podatkowym, samodzielne rozliczanie zobowiązań podatkowych, interpretacja przepisów prawa. Program studiów niemal w całości obejmuje zagadnienia obowiązujące na egzaminie na doradcę podatkowego, do którego absolwent może przystąpić po odbyciu stosownych praktyk.
Prawo podatkowe i rachunkowość jest nowoczesnym kierunkiem o charakterze interdyscyplinarnym. W trakcie studiów studenci zdobędą przekrojową wiedzę z zakresu: prawa gospodarczego i handlowego oraz finansów, rachunkowości i zarządzania. Wiedza ta pozwoli im na łatwe odnalezienie zatrudnienia po zakończeniu edukacji. Jeśli swoją przyszłość wiążecie z szeroko pojętym doradztwem biznesowo-podatkowym, to kierunek ten będzie dla Was doskonałym wyborem. Przekrojowy charakter studiów zapewnia zdobycie wiedzy z wielu istotnych dziedzin w kontekście współczesnej gospodarki.
Rachunkowość od wielu lat cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem ze strony kandydatów. Nie można się jednak dziwić temu zjawisku - kierunek ten nadal jest perspektywiczny i zapewnia swoim absolwentom kluczowe kompetencje i umiejętności w kontekście wymagań rynku pracy. Program studiów został opracowany we współpracy z sektorem biznesowym i dostosowany do współczesnych wymagań rynku pracy. Jeśli chcecie zdobyć kwalifikacje, które docenią pracodawcy, to rachunkowość będzie dla Was doskonałym wyborem. Chcesz wiedzieć więcej? Zapraszamy do dalszej lektury!
Kierunek Rachunkowość i controlling uczy stosowania współczesnych narzędzi zarządzania finansami przedsiębiorstw. Kształcenie obejmuje treści związane z problematyką ekonomiczną, szczególnie zagadnieniami gospodarki finansowej i kontroli finansowej. Controlling finansowy jest ściśle związany z umiejętnością planowania działalności i jej bieżącej analizy, staje się podstawą funkcjonowania podmiotów gospodarujących na coraz bardziej konkurencyjnym rynku. Studenci kierunku Rachunkowość i controlling są przygotowani do efektywnego zarządzania finansami przedsiębiorstwa.
Istnieje wiele różnych dziedzin wiedzy, które stanowią podstawy przemysłu i racjonalnej gospodarki. Jedną z nich jest towaroznawstwo. Przedmiotem tej nauki jest jakość i ocena właściwości różnego rodzaju towarów. Wiedza doświadczonego spec,jalisty ds. jakości jest tutaj bardzo potrzebna, niemal na każdym etapie: od oceny surowców i ich zgodności ze specyfikacją, poprzez zapewnienie odpowiednich warunków i właściwego nadzoru w procesie wytwarzania towarów, aż po ostateczną ocenę ich jakości i zgodności z normami. Wiedza towaroznawcy może być bardzo szeroko wykorzystywana.