Bezpieczeństwo

mundurowe_i_ochroniarskieZwiązane z dużą odpowiedzialnością za ludzkie życie i mienie. Często traktowane jak służba czy misja. W grupie tej odnajdziesz między innymi bezpieczeństwo narodowe i wewnętrzne.

Nie ogromna muskulatura, ale sprawność fizyczna w połączeniu z częstym wykorzystaniem szarych komórek są niezbędne do przyjęcia na kierunki mundurowe i ochroniarskie. Żeby sprawować pieczę nad czyimś bezpieczeństwem należy przede wszystkim być osobą odpowiedzialną, odważną i rozsądną. Nie zawsze praca, którą znajdziesz po tego typu kierunkach wymaga umiejętności kaskaderskich, ale z pewnością dyscypliny, trzeźwej analizy i racjonalnego podejścia. Kierunki te są przeznaczone na pewno bardziej dla sprawnych strategów niż twórczych marzycieli.
Zadania specjalisty ds. bezpieczeństwa i higieny koncentrują się wokół zapewniania pracownikom odpowiednich warunków wykonywania pracy. Wykonywanie tego rodzaju funkcji nie należy do łatwych. Z pewnością zapytacie, dlaczego? Po pierwsze, należy znać aktualne przepisy prawa. Słowo "aktualne" nie zostało użyte przypadkowo. Ustawy i rozporządzenia zmieniają się w zawrotnym tempie. Po drugie, należy umieć analizować w sposób rzetelny i odpowiedzialny zagrożenia i możliwości wystąpienia niebezpiecznych sytuacji w zakładzie pracy. Po trzecie, należy wykazywać się talentem negocjacyjnym oraz umiejętnością prowadzenia szkoleń. Do wykonywania tych wszystkich obowiązków potrzeba specjalistycznej wiedzy. Dobrym środkiem do jej uzyskania są studia na kierunku Bezpieczeństwo i higiena pracy.

Studia na kierunku Bezpieczeństwo narodowe maja charakter interdyscyplinarny i łączą wiedzę z zakresu nauk społecznych, wojskowych, prawnych i ekonomicznych. Celem studiów na Bezpieczeństwie narodowym jest wykształcenie pracowników dla szeroko rozumianego bezpieczeństwa państwa (zewnętrznego i wewnętrznego, militarnego i cywilnego), którzy będą przygotowani do działań w sytuacji kryzysowej i do kierowania działaniami antykryzysowymi. Nauka na kierunku Bezpieczeństwo narodowe koncentruje się będzie na nabyciu umiejętności rozpoznawania i diagnozowania zagrożenia oraz budowaniu programów dotyczących bezpieczeństwa. Dzięki procesowi kształcenia na Bezpieczeństwie narodowym student jest przygotowywany do pracy na stanowiskach wymagających gruntownej wiedzy z zakresu bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego, funkcjonowania systemu obronnego państwa, w tym roli i zadań sił zbrojnych w systemach bezpieczeństwa, narodowym i sojuszniczym. 

Skomplikowana sytuacja społeczno-polityczna we współczesnym świecie sprawia, iż konieczne jest rozwijanie kierunków studiów, które umożliwiałyby kształcenie specjalistów z zakresu bezpieczeństwa państwa i szeroko pojętego porządku publicznego. Kierunek studiów Bezpieczeństwo państwa został przygotowany właśnie z myślą o tym celu.
Jednym z podstawowych elementów działania każdej firmy jest bezpieczeństwo. Mowa tu nie tylko o bezpieczeństwie fizycznym, pracowników i mienia, ale też bezpieczeństwie informacji, finansowym, a także odpowiednim działaniu w sytuacjach kryzysowych. Specjalistyczną wiedzę w tych dziedzinach zdobędziesz na kierunku Bezpieczeństwo w biznesie. Jest to kierunek interdyscyplinarny, poszerzający horyzonty, a ponadto wzbogacający studiującego w pożądane na rynku pracy kompetencje.
Od kilkunastu lat można obserwować zwiększające się zainteresowanie studentów, problematyką bezpieczeństwa wewnętrznego. Odpowiedzią na te potrzeby są studia w zakresie bezpieczeństwa, które cieszą się bardzo dużą popularnością. Czy warto rozważyć poświęcenie kilku lat życia, na edukację w tym kierunku? Z pewnością warto dowiedzieć się czegoś więcej o tym, czym jest bezpieczeństwo wewnętrzne, na czym polega nauka tego obszaru i jakie perspektywy zawodowe ma absolwent Bezpieczeństwa.

Celem studiów na kierunku Bezpieczeństwo zdrowotne jest rozwijanie wiedzy merytorycznej i praktycznych umiejętności w kreatywnym kształtowaniu bezpieczeństwa zdrowotnego ludności kraju. Dodatkowo nacisk stawiany jest na naukę zarządzania zespołami ludzkimi i instytucjami w celu zmniejszenia ryzyka zdrowotnego w sytuacjach wystąpienia nagłych zagrożeń związanych z klęskami żywiołowymi, katastrofami, epidemiami, terroryzmem.
Kierunek studiów Ekonomika obronności należy do obszarów kształcenia w zakresie nauk społecznych. Przedmiot badań ekonomiki obronności jest umiejscowiony zarówno w obszarze idei (ideały, normy, powinności), jak i praktyk społecznych.
Inżynier bezpieczeństwa to zawód, który nie ma zbyt długiej tradycji w katalogu profesji realizowanych w różnych branżach. Czy to znaczy, że do tej pory nikt nie realizował zadań, polegających na projektowaniu i wdrażaniu rozwiązań zapewniających bezpieczeństwo różnorakich procesów? Oczywiście, że nie! Taka wiedza oraz umiejętności wykorzystywane były od zamierzchłych czasów, jednak dopiero w XXI wieku studia w zakresie Inżynierii bezpieczeństwa stały się popularne, a także - obserwując rynek pracy - potrzebne i opłacalne. Dzisiejsze uwarunkowania relacji międzyludzkich i międzypaństwowych, które często w teoriach społecznych określane są jako "społeczeństwo ryzyka" domagają się uporządkowanej refleksji na temat bezpieczeństwa różnych obszarów, takich jak bezpieczeństwo cyberprzestrzeni, kraju, pracy, czy instytucji rządowych. Inżynieria bezpieczeństwa jest więc nowoczesnym i pożądanym kierunkiem studiów, który może zapewnić absolwentom dobre wykształcenie i świetną pracę!

Studia na tym kierunku pozwolą Ci zdobyć umiejętności projektowania i monitorowania stanu warunków pracy, organizacji pracy i zachowań pracowników, w celu zapobiegania i eliminowania wypadków, awarii i chorób zawodowych. Dowiesz się, jak prowadzić szkolenia i dokumentacje BHP. Ponadto będziesz potrafił wykonać analizy bezpieczeństwa i ryzyka, skontrolować przestrzeganie przepisów i zasad bezpieczeństwa, higieny oraz warunków pracy.
Kierunek studiów Obronność należy do obszarów kształcenia w zakresie nauk społecznych, a także w wybranych obszarach humanistycznych i obejmuje problematykę obronną państwa w zakresie systemu obronnego państwa, teorii sztuki wojennej, tym strategii, sztuki operacyjnej i taktyki, a także wybranych zagadnień prawa i politologii oraz nauk o zarządzaniu.
Technologie bezpieczeństwa wewnętrznego to makrokierunek, w ramach którego realizuje się dwa bloki przedmiotów: zagadnienia mechaniczne, zagadnienia telekomunikacyjne i lokacyjne.
Studiowanie Wojskoznawstwa to propozycja dla miłośników militariów oraz tych, którym marzy się praca w mundurze. Absolwenci Wojskoznawstwa po ukończeniu tych studiów mogą liczyć na pracę w wojskowych muzeach, instytucjach badawczych, a także w strukturach administracji państwowej i samorządowej.
Spośród dziesiątek kierunków w ofertach edukacyjnych uczelni trudno wyłowić ten najbardziej nam odpowiadający. By ułatwić zadanie niezdecydowanym, proponujemy studia na kierunku Zarządzanie i dowodzenie. Co sprawia, że warto się nimi zainteresować? Atrakcyjna forma studiów dająca możliwości wielokierunkowego rozwoju, bogaty program praktyk i staży, także za granicą, wreszcie szerokie możliwości zatrudnienia w organizacjach z sektora obronności. By dostać się na kierunek Zarządzanie i dowodzenie należy mieć wysokie stopnie na świadectwie maturalnym i stanąć do konkursu świadectw. Jeśli jesteś maturzystą i zdobyłeś indeks, rozpoczynasz studia, po których uzyskujesz stopień licencjata. Twoja edukacja akademicka może trwać dalej na uzupełniających studiach magisterskich na tym samym kierunku. Najlepsi kandydaci na te studia to osoby obdarzone silną osobowością, mające zdolności przywódcze i doskonale rozwinięte umiejętności pracy w grupie. Ważne są także wysokie kompetencje językowe oraz łatwość uczenia się języka obcego. Po tych studiach każdy absolwent będzie biegle władał angielskim na wysokim poziomie.