artystyczne

Wszystkie związane z kreacją, sztuką, estetyką. Dla osób chcących pozostawić na ziemi namacalny znak swojej obecności. Znajduje się tu między innymi aktorstwo, dyrygentura, malarstwo, reżyseria, rzeźba, wzornictwo.
Decydując się na kierunek z tej grupy, zrealizujesz się artystycznie za pomocą różnych dziedzin sztuki. Studia artystyczne pozwalają młodemu uzdolnionemu człowiekowi na indywidualną kreację. Rozpoczynając jednak tego typu studia musisz mieć solidną bazę. U jednych są to godziny ćwiczeń i starań, u innych wrodzony niezaprzeczalny talent. Połączenie obu opcji jest mile widziane i przynosi największe efekty.
Studia aktorskie nie są zwykle prowadzone w systemie dwustopniowym, ale podczas jednolitych studiów magisterskich. Aktorstwo uważane jest za jeden z najbardziej wszechstronnych kierunków kształcenia, który daje możliwość rozwijania talentu tanecznego, wokalnego i wielu innych. Zastanów się, czy poza chęcią zostania aktorem masz w sobie specyficzne talenty, których studia te wymagają. Należą do nich dobra dykcja, twórcza wyobraźnia, świetna pamięć, wrażliwość i umiejętność koncentracji oraz brak obaw przed publicznością.

Kim jest architekt krajobrazu? Można powiedzieć, że jest to osoba, która współpracuje z urbanistami, architektami, konstruktorami oraz inżynierami projektującymi i wykonującymi obiekty infrastrukturalne, w celu przekształcania różnego rodzaju przestrzeni. Architekt krajobrazu dba o osiągnięcie harmonii przyrody i zastanego otoczenia z wyglądem budowli i obiektów wznoszonych przez człowieka. Dzięki pracy architektów przestrzeni, osiągamy możliwość życia w coraz piękniejszym otoczeniu, przestrzeń miejska staje się coraz bardziej przyjazna, a wielkoskalowe obiekty przemysłowe w coraz mniejszym stopniu zakłócają naturalny krajobraz różnych regionów Kraju.
Architektura jest dziedziną, która wymaga zestawu dość specyficznych predyspozycji, dość rzadko obserwowanych u jednego człowieka. W zasadzie tylko osoby obdarzone zdolnościami matematycznymi, technicznymi i inżynieryjnymi oraz utalentowane plastycznie, obdarzone nieskrępowaną wyobraźnią i kreatywnością, mogą dążyć do uzyskania tytułu zawodowego architekta wnętrz. Studia na tym kierunku nie należą do łatwych, a obrona pracy dyplomowej jest bardzo poważnym wyzwaniem. Warto zatem dobrze rozważyć wybór tej drogi zawodowej. Aby zyskać podstawowe informacje o Architekturze wnętrz, zapoznaj się z odpowiedziami na najczęściej zadawane pytania!

Osoba planująca rozpocząć studia kierunku Artystyczna grafika komputerowa, powinna posiadać twórczy umysł, umiejętność zestawiania kolorów, wyczucie kompozycji oraz umiejętność biegłego posługiwania się komputerem. Artystyczna grafika komputerowa to nowoczesny kierunek studiów, który powołano, aby sprostać gorącym wyzwaniom współczesności. W dobie szybkiego rozwoju i upowszechniania się technologii informatycznych istnieje wyraźna potrzeba kształcenia fachowców o szczególnie wysokich kwalifikacjach. Chodzi o współczesnego grafika - projektanta, który połączy wiedzę i kreatywność artystyczną z umiejętnością posługiwania się nowoczesnym i potężnym narzędziem jakim jest komputer z bogatym oprzyrządowaniem i oprogramowaniem. Artystyczna grafika komputerowa stanowi pomost pomiędzy grafiką artystyczną, a użytkową grafiką komputerową.
Kierunek ten daje możliwość zdobycia wiedzy specjalistyczną dotyczącą dość niewielkiej, choć bardzo istotnej gałęzi przemysłu jaką jest produkcja ceramiczna. To kierunek interdyscyplinarny dający wykształcenie typowo techniczne pozostając jednocześnie ofertą bogatą w przedmioty artystyczne.
Kandydat na ten kierunek powinien być osobą posiadającą umiejętnośći organizacyjne oraz przywódcze, gdyż musi sprawnie zarządzać i zsynchronizować grupę muzyków, w celu osiągnięcia jak najlepszego efektu końcowego. W zawodzie tym bardzo ważny jestr dobry słuch.
Studia mają na celu pogłębienie wiedzy i umiejętności aktywnego twórcy, uczestnika kultury współczesnej, animatora, nauczyciela w zakresie edukacji muzycznej. Jest to kierunek bardzo twórczy i tacy właśnie powinni być kandydaci.
Uczelnie oferujące ten kierunek poszukują kandydatów wykazujących się uzdolnieniami plastycznymi i kreatywnością. Egzaminy wstępne weryfikują umiejętności kandydatów, obowiązkowe jest wykonanie pracy plastycznej - rysunku, obrazu bądź rzeźby.
Kierunek Film i sztuki audiowizualne przeznaczony jest dla osób, które chcą zdobyć wiedzę praktyczną i teoretyczną z zakresu aktorstwa, reżyserstwa, produkcji filmowej, reklamowej i telewizyjnej oraz sztuki operatorskiej. Studia na tym kierunku organizowane są między innymi przez Społeczną Akademię Nauk w Warszawie.
Studia mają na celu pogłębienie wiedzy i umiejętności aktywnego twórcy, uczestnika kultury współczesnej, animatora, nauczyciela w zakresie edukacji muzycznej. Jest to kierunek bardzo twórczy i tacy właśnie powinni być kandydaci.

Filmoznawstwo to kierunek dla osób interesujących się sztuką filmową, które chciałyby pogłębić swoją wiedzę o filmie i kulturze medialnej. Idealny kandydat powinien posiadać lekkie pióro i nabytą umiejętność interpretacji i analizy sztuki.
Kierunek ten łączy wiedzę z zakresu sztuk audiowizualnych i nowych mediów. Dostarcza wiedzy z zakresu poetyki, najważniejszych nurtów, historii filmu polskiego oraz zapoznają z najważniejszymi autorami światowego kina. Studenci uczą się także prawidłowej analizy i interpretacji przekazu kinematograficznego. Idealny kierunek dla fascynatów kinematografii.
"Pstryk", "pstryk", "pstryk" - seria z szybkostrzelnego działa umiejscowionego tuż za wybiegiem i zdjęcie gotowe. Niby nic trudnego, lecz żeby "strzelać" w tak profesjonalny sposób trzeba lat praktyki i dobrych studiów, najlepiej na kierunku Fotografia. Co wyróżnia te studia? Przede wszystkim wolność wyrażania siebie w bardzo prosty sposób. Wystarczy urządzenie zaopatrzone w obiektyw, spust, soczewki, trochę elektroniki, nieco umiejętności, odrobina szczęścia i już można dawać upust wyobraźni. Studiowanie na kierunku Fotografia to przyjemność połączona z ciężką pracą. By dostać się na Fotografię należy na pewno dysponować wiedzą z zakresu obsługi aparatu fotograficznego oraz użytkowania podstawowych narzędzi do edytowania zdjęć. Warunkiem koniecznym jest także posiadanie własnego portfolio.
Grafika, w znaczeniu tradycyjnym jest techniką plastyczną, która obejmuje twórczość cechującą się możliwością łatwego powielania, przy użyciu stworzonej przez artystę formy. W muzeach z pewnością wielokrotnie spotkaliście się z akwafortami, miedziorytami, linorytami i drzeworytami. Tradycyjne techniki graficzne nie są martwe, pomimo tego obok nich wyrosła na końcu ostatniego stulecia olbrzymia gałąź sztuk plastycznych, w postaci grafiki komputerowej. Nie wymaga ona materialnej formy, przeznaczonej do powielania, choć można pewnie powiedzieć, że jej funkcje pełni cyfrowy plik, zawierający treść dzieła. Grafika to niezwykle ciekawe studia, łączące przeszłość i tradycję z nowoczesnością. Warto także zaznaczyć, że bardzo szybko zyskała niezwykły potencjał komercyjny i stała się najpopularniejszą obecnie dziedziną sztuk plastycznych.

Student kierunku Grafika warsztatowa uzyska podczas studiów ogólną wiedzę dotyczącą tworzenia dzieła graficznego, projektowania graficznego oraz podstawową wiedzę z zakresu kompozycji plastycznej. Pozna również podstawowe zagadnienia dotyczące technologii i warsztatu graficznego a także obsługi graficznych programów komputerowych. Posiądzie podstawową wiedzę dotyczącą ogólnych założeń konstruowania komunikatu wizualnego oraz dotyczącą prezentowania i wystawiania zarówno dzieła jak i projektu graficznego. Uzyskana wiedza umożliwi słuchaczowi łączenie osiągnięć zdobytych na różnych polach kreacji graficznej oraz innych dyscyplin sztuki.
Kierunek ten jest idealny dla do osób zainteresowanych grafiką, multimediami, nowoczesnymi technologiami oraz szeroko rozumianą sztuką.Student nabędzie podstawy praktyczne i teoretyczne tworzenia gier komputerowych ze szczególnym naciskiem na aspekty praktyczne jak i artystyczne.
Zawód: muzyk; Wykształcenie: wyższe; Kierunek: instrumentalistyka; Instrument: Gitara. Taką etykietę zawodową i wpis do CV zyskuje absolwent kierunku Instrumentalistyka akademii lub uniwersytetu muzycznego. Co można robić po takich studiach? Do osiągnięcia satysfakcji zawodowej nie wystarczy przecież dyplom potwierdzający artystyczne wykształcenie. Muzycy wykształceni w ramach studiów na kierunku Instrumentalistyka, realizują się w pracy dydaktycznej lub wykonawczej. Często łączą ze sobą te dwa rodzaje aktywności zawodowej. Można też brać pod uwagę karierę solową. Niektóre instrumenty są oczywiście do tego bardziej odpowiednie niż inne, lub podjęcie pracy w orkiestrze kameralnej lub symfonicznej. Jeżeli jesteś ciekawy, jak studiuje się instrumentalistykę, zapraszamy do dalszej lektury.

Intermedia są stosunkowo młodym i zdecydowanie unikatowym kierunkiem. Studia w tym zakresie przygotowują do samodzielnego uprawiania twórczości artystycznej oraz do rozwijania refleksji nad współczesną sztuką. Łączą w sobie elementy sztuk pięknych oraz współczesne wątki medialne.
Kierunek ten jest idealny dla tych, których pasją jest muzyka i są przekonani, ze swoje życie zawodowe chcą właśnie związać z tą dziedziną.Zakres studiów obejmuje zarówno przedmioty teoretyczne jak i zajęcia praktyczne z gry na instrumencie muzycznym i śpiewu. Kandydaci na ten kierunek powinni odznaczać się dużą wrażliwością artystyczną, odpornością na stres i krytykę, a także posiadać doskonały słuch.
Celem tych studiów na kierunku Obraz multimedialny jest wykształcenie doświadczonych operatorów obrazu, którzy będą umieli stanąć za kamerą, zmontować obraz w komputerze, nadać kolorytu starym filmom, wzbogacić produkcje audiowizualne w efektowne efekty specjalne, itp. Kandydaci muszą zaprezentować własny dorobek twórczy przed komisją rekrutacyjną. W teczce powinny znaleźć się prace osobiście zrealizowane. Mogą nimi być na przykład: rysunki, fotoscenariusze, etiudy, filmy krótkometrażowe, prezentacje multimedialne. Studiowanie na kierunku Obraz multimedialny trwa trzy lata. Absolwenci uzyskują tytuł licencjata. Możliwe jest kontynuowanie edukacji na wyższym poziomie, na studiach o podobny profilu. Studia magisterskie (dwuletnie) poszerzają wiedzę i umiejętności nabyte na wcześniejszym etapie nauki. Jeśli studia magisterskie macie już za sobą możecie wybrać kursy lub szkolenia poruszające tematykę zbliżoną do studiów licencjackich na kierunku Obraz multimedialny. Niektóre uczelnie prowadzą rekrutację na studia podyplomowe.
Kierunek ten jest idealny dla tych, których pasją jest muzyka i są przekonani, ze swoje życie zawodowe chcą właśnie związać z tą dziedziną.Zakres studiów obejmuje zarówno przedmioty teoretyczne jak i zajęcia praktyczne z gry na instrumencie muzycznym i śpiewu. Kandydaci na ten kierunek powinni odznaczać się dużą wrażliwością artystyczną, odpornością na stres i krytykę, a także posiadać doskonały słuch.

Student tego kierunku nabywa wiedzę zarówno teoretyczną jak i praktyczną z zakresu kompozycji i teorii muzyki,pozwala mu to gruntownie przygotować się do pracy w branży muzycznej. Jest to kierunek idealny dla osób, których pasją jest muzyka oraz posiadają bardzo dobry słuch.
Współczesna konserwacja i restauracja dzieł sztuki jest dziedziną nauki i sztuki jednocześnie. Uprawianie tej dziedziny wymaga od studentów umiejętność łączenia nauki i sztuki , wiedzy z zakresu przedmiotów ścisłych, umiejętności manualnych oraz dużego zmysłu artystycznego. Jest to kierunek dla osób interesujących się sztuką, skrupulatnych i cierpliwych.
Kierunek ten łączy badania historyczne z antropologiczną refleksją, podkreślającą międzykulturowe, a również międzydyscyplinarne aspekty. Student tego kierunku poznaje zagadnienia krytyki artystycznej oraz sztuki nowoczesnej i współczesnej, w tym jej przemiany formalne, ikonograficzne i ideowe.
Dla absolwenta studiów malarskich możliwe są w zasadzie trzy ścieżki zawodowe: kariera naukowa i dydaktyczna, realizacja malarskich aspiracji i zaistnienie na rynku sztuki oraz zmiana zawodu. Każda z tych opcji może funkcjonować w połączeniu z innymi. Bardzo rzadko absolwent malarstwa wybiera jedną drogę, jednocześnie wystrzegając się innych. Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej o studiach malarskich, zapraszamy do dalszej lektury.

Jest to kierunek dla tych, którzy którzy interesują się współczesną rzeczywistością medialną, sztukami wizualnymi, teatrem, sztukami performatywnymi, nowymi mediami oraz wszelkimi innymi eksperymentalnymi formami komunikacji. W ramach studiów można rozwinąć te zainteresowania i uzyskać profesjonalne kompetencje.
Jest to kierunek dla tych, którzy którzy interesują się współczesną rzeczywistością medialną, sztukami wizualnymi, teatrem, sztukami performatywnymi, nowymi mediami oraz wszelkimi innymi eksperymentalnymi formami komunikacji. W ramach studiów można rozwinąć te zainteresowania i uzyskać profesjonalne kompetencje.
Studia na kierunku Musical pozwalają rozwinąć talenty wokalne, aktorskie czy też taneczne. Jest to kierunek idealny dla osób, które są uzdolnione artystycznie oraz mają dobry słuch muzyczny i nienaganną dykcję. Kandydat na ten kierunek powinien charakteryzować się duża odpornością psychiczną, gdyż zawód ten wiąże się z umiejętnością reagowania na krytykę oraz trwającą czasem wiele godzin pracą w trudnych warunkach.
Studia na kierunku Muzyka sakralna mają na celu zaznajomienie z dziedzinami ściśle związanymi z twórczością kościelną. Student tego kierunku zdobędzie wiedzę z teorii i praktyki dyrygowania chórem, pozna chorał gregoriański oraz prawodawstwo muzyki liturgicznej. Kandydat na ten kierunek powinien mieć dobry słuch muzyczny.
Muzykologia jest typowo artystycznym kierunkiem studiów, umożliwiającym zdobycie wiedzy o muzyce, jej historii,estetyce, gatunkach i stylach muzycznych. Kandydaci na ten kierunek powinni mieć dobry słuch muzyczny oraz posiadać takie cechy charakteru jak: cierpliwość i sumienność.

Muzykoterpia zajmuje się leczeniem dźwiękiem i muzyką. Jest dziedziną naukową u podstaw, której leży holistyczna koncepcja człowieka i jego zdrowia. Studenci tego kierunku zapoznają się z technikami muzykoterapeutycznymi, poznają metody wczesnego diagnozowania i pomocy przy użyciu Poznają nie tylko nie tylko same metody leczenia ale również podstawy psychologii, diagnozowania schorzeń oraz etyki.
Kierunek ten jest idealny dla osób, które interesują się sztuką filmową i ich marzeniem jest praca przy produkcji filmowej i telewizyjnej. Studia te pozwolą na zdobycie gruntownej wiedzy z zakresu ekonomicznych, technicznotechnologicznych, prawnych i artystycznych problemów funkcjonowania kinematografii i mediów.
Kierunek ten pozwala na zdobycie wiedzy w w dziedzinie projektowania gier i przestrzeni wirtualnej. Rynek gier komputerowych wciąż się rozwija, a specjaliści są poszukiwani. Studenci nabędą kompetencje z zakresu grafiki artystycznej jak i projektowania graficznego z naciskiem na znajomość warsztatu grafiki komputerowej i nowoczesnych technologii projektowania gier.
Projektant grafiki wykonuje pracę przy użyciu komputera i specjalistycznych aplikacji. Ten kierunek studiów jest idealny dla osób, które są uzdolnione plastycznie oraz szybko przyswajają umiejętności komputerowe. Potrzebna jest też wszechstronność i orientacja w różnych dziedzinach twórczości wizualnej - grafice, malarstwie, projektowaniu przemysłowym, animacji filmowej. Zawód ten jest związany z wszelką formą prezentacji i informacji wizualnej, z opracowywaniem logo, ilustracji, typografii, kaligrafii czy opakowań.
Kierunek ten to nauka praktycznych zagadnień związanych z pracą m.in. operatora, reżysera, montażysty, scenarzysty, scenografa i kierownika produkcji, a także realizacji prac fotograficznych z zakresu reklamy, reportażu, fotografii kreacyjnej, klasycznej i cyfrowej, oraz integracji w obraz.
Słowo ?reżyser" pochodzi z francuskiego i z łaciny od  czasownika ?rządzić: i wybierając kierunek reżyserski nauczysz się rządzić tak, aby zrealizować sztukę teatralną, film czy program telewizyjny. Nauczysz się jak skutecznie inspirować współtwórców - aktorów i innych członków zespołu realizacyjnego, jak nimi zarządzać i wymagać tak, aby zreali9zwać swoją koncepcję arystyczną.
Kierunek ten dostarcza wiedzy teoretycznej jak i praktycznej z zakresu szeroko rozumianej realizacji dźwięku - cennego doświadczenia z zakresu pracy w studiu nagraniowym, w radiu, dla potrzeb telewizji oraz techniki scenicznej - nagłośnienia koncertów i imprez plenerowych. Kandydat na ten kierunek powinien być uzdolniony muzycznie, cechować się wyobraźnią dźwiękową oraz mieć refleks i podzielność uwagi.
Reżyseria i produkcja gier wideo to nowatorskie studia skierowane do pasjonatów gier komputerowych, których bardziej niż sama rozgrywka fascynuje proces ich powstawania. Od kandydatów zainteresowanych nauką na tym kierunku oczekuje się umiejętności przelewania myśli na papier, zdolności interpersonalnych, znajomości branży gier wideo, bujnej wyobraźni oraz wiedzy z zakresu informatyki oraz nauk społecznych. Rekrutacja na Reżyserię i produkcję gier wideo najczęściej przyjmuje postać rozmowy kwalifikacyjnej. Każdy kandydat prezentuje własny pomysł na grę wideo, którą chciałby stworzyć. Komisja ocenia oryginalność pomysłu, określa prawdopodobieństwo jego realizacji, przygląda się także warstwie językowej, w jakiej koncept został opracowany. Niezrozumiałe, zawikłane projekty od razu są odrzucane. Wybrańcy mogą szczycić się indeksem prestiżowych studiów, na których rozwiną swoje umiejętności i zdobędą bardzo dużo cennej wiedzy. Studia na kierunku Reżyseria i produkcja gier wideo oferują komfortowe warunki nauki i dogłębne poznanie procesu tworzenia gier wideo, od chwili "pierwszego błysku wyobraźni", aż do momentu nabrania przez produkt konkretnych kształtów. Reżyserię i produkcję gier wideo można studiować przez trzy lub przez pięć lat. Niektóre uczelnie oferują także możliwość odbycia studiów podyplomowych.
Student Rytmiki nabędzie kwalifikacje w zakresie komponowania ruchu, improwizacji ruchowej, a także akompaniamentu do zajęć ruchowych. Kandydat na ten kierunek musi posiadać dobry słuch muzycznym, być osobą kreatywną i charyzmatyczną.
Studia na tym kierunku pozwolą zdobyć studentom wiedzę i profesjonalne umiejętności warsztatowe do realizacji dzieła sztuki rzeźbiarskiej w rozumieniu realistycznym i abstrakcyjnym. Dostarczą wiedzy z zakresu oceny wartości plastycznych oraz umiejętności werbalnego określenia problemów artystycznych. Kandydat na ten kierunek powinien być uzdolniony plastycznie oraz posiadać zdolności manualne .
Scenograf to bliski współpracownik reżysera. Uczestniczy w próbach teatralnych, jest obecny na planie filmu czy programu telewizyjnego. Należy do czołówki realizacyjnej spektaklu lub filmu. 
Są to studia dla tych,które już wiedzą, że ich powołaniem i przeznaczeniem jest pisanie dla filmu. Studia na tym kierunku dają szansę na zdobycie wiedzy i doświadczenia zawodowego, a także na zbudowanie własnej świadomości scenariopisarskiej. Kandydat na ten kierunek powinien posiadać talent pisarski oraz nowatorskie spojrzenie.
Studia na tym kierunku kładą główny nacisk na wykształcenie absolwenta świadomego roli współczesnych mediów elektronicznych, przystosowanego do funkcjonowania w obszarze działań związanych z ich autorskim i użytkowym wykorzystaniem. Kandydat na ten kierunek powinien posaidać talent w jednej z dziedzin stuki np. w malarstwie, filmie czy też rysunku.
Sztuka rejestracji obrazu jest kierunkiem unikatowym. Studenci zapoznają z tradycyjnymi i nowymi technikami rejestracji obrazu. Zdobędą wiedzę i doświadczenie zarówno w pracowniach klasycznej fotografii i animacji oraz pracowniach komputerowych i multimedialnych. Kandydaci na ten kierunek powinni być uzdolnieni plastycznie.
Jest to kierunek, adresowany do tych, których pasją jest taniec. Są członkami zespołów tańca nowoczesnego, uprawiają gimnastykę artystyczną czy też taniec na lodzie.  
Jest to kierunek studiów, dla tych którzy interesują się branżą modową i marzą o tym aby projektować ubiór. Kandydaci na ten kierunek powinni być uzdolnieni plastycznie i manulanie.
W czasie studiów na tym kierunku student zdobędzie wiedzę teoretyczną i praktyczną w zakresie wokalistyki, umożliwiającą pracę sceniczną, estradową i koncertową. Kandydaci na ten kierunek powinni być uzdolnieni wokalnie oraz mieć dobry słuch muzyczny.
Bardzo wiele przedmiotów codziennego użytku nie mogłoby zostać wyprodukowanych, gdyby nie osoby odpowiedzialne za projekt warstwy wizualnej, na który składają się między innymi: forma, kolor, czy faktura. Dotyczy to nie tylko przedmiotów o charakterze użytkowym, ale także różnego rodzaju opakowań oraz samych produktów. Choć studia na kierunku Wzornictwo nie są hitem ostatnich lat, warto jednak pamiętać, że pracy dla designerów z pewnością nie zabraknie. Można spotkać opinie analityków, w myśl których liczba miejsc pracy w tym zawodzie będzie stale rosnąć. Wiele wskazuje zatem, że studia na tym kierunku to świetny i zarazem perspektywiczny wybór!

Zarządzanie instytucjami artystycznymi to nowy, a zarazem bardzo unikatowy kierunek studiów, którego główną zaletą jest wykorzystanie zdobytej wiedzy o zarządzniu instytucjami artystycznymi z praktyką. Połączenie pracy naukowej na wydziale z pracą na scenie to unikat na skalę Polski, dlatego każdy kto swoją przyszłość wiąże z teatrem powinien wybrać się na te studia.