artystyczne

Wszystkie związane z kreacją, sztuką, estetyką. Dla osób chcących pozostawić na ziemi namacalny znak swojej obecności. Znajduje się tu między innymi aktorstwo, dyrygentura, malarstwo, reżyseria, rzeźba, wzornictwo.
Decydując się na kierunek z tej grupy, zrealizujesz się artystycznie za pomocą różnych dziedzin sztuki. Studia artystyczne pozwalają młodemu uzdolnionemu człowiekowi na indywidualną kreację. Rozpoczynając jednak tego typu studia musisz mieć solidną bazę. U jednych są to godziny ćwiczeń i starań, u innych wrodzony niezaprzeczalny talent. Połączenie obu opcji jest mile widziane i przynosi największe efekty.
Studia aktorskie nie są zwykle prowadzone w systemie dwustopniowym, ale podczas jednolitych studiów magisterskich. Aktorstwo uwaźane jest za jeden z najbardziej wszechstronnych kierunków kształcenia, który daje moźliwość rozwijania talentu tanecznego, wokalnego i wielu innych. Zastanów się, czy poza chęcią zostania aktorem masz w sobie specyficzne talenty, których studia te wymagają. Naleźą do nich dobra dykcja, twórcza wyobrażnia, świetna pamięć, wraźliwość i umiejętność koncentracji oraz brak obaw przed publicznością.
Kim jest architekt krajobrazu? Moźna powiedzieć, źe jest to osoba, która współpracuje z urbanistami, architektami, konstruktorami oraz inźynierami projektującymi i wykonującymi obiekty infrastrukturalne, w celu przekształcania róźnego rodzaju przestrzeni. Architekt krajobrazu dba o osiągnięcie harmonii przyrody i zastanego otoczenia z wyglądem budowli i obiektów wznoszonych przez człowieka. Dzięki pracy architektów przestrzeni, osiągamy moźliwość źycia w coraz piękniejszym otoczeniu, przestrzeń miejska staje się coraz bardziej przyjazna, a wielkoskalowe obiekty przemysłowe w coraz mniejszym stopniu zakłócają naturalny krajobraz róźnych regionów Kraju.
Architektura jest dziedziną, która wymaga zestawu dość specyficznych predyspozycji, dość rzadko obserwowanych u jednego człowieka. W zasadzie tylko osoby obdarzone zdolnościami matematycznymi, technicznymi i inźynieryjnymi oraz utalentowane plastycznie, obdarzone nieskrępowaną wyobrażnią i kreatywnością, mogą dąźyć do uzyskania tytułu zawodowego architekta wnętrz. Studia na tym kierunku nie naleźą do łatwych, a obrona pracy dyplomowej jest bardzo powaźnym wyzwaniem. Warto zatem dobrze rozwaźyć wybór tej drogi zawodowej. Aby zyskać podstawowe informacje o Architekturze wnętrz, zapoznaj się z odpowiedziami na najczęściej zadawane pytania!
Osoba planująca rozpocząć studia kierunku Artystyczna grafika komputerowa, powinna posiadać twórczy umysł, umiejętność zestawiania kolorów, wyczucie kompozycji oraz umiejętność biegłego posługiwania się komputerem. Artystyczna grafika komputerowa to nowoczesny kierunek studiów, który powołano, aby sprostać gorącym wyzwaniom współczesności. W dobie szybkiego rozwoju i upowszechniania się technologii informatycznych istnieje wyrażna potrzeba kształcenia fachowców o szczególnie wysokich kwalifikacjach. Chodzi o współczesnego grafika - projektanta, który połączy wiedzę i kreatywność artystyczną z umiejętnością posługiwania się nowoczesnym i potęźnym narzędziem jakim jest komputer z bogatym oprzyrządowaniem i oprogramowaniem. Artystyczna grafika komputerowa stanowi pomost pomiędzy grafiką artystyczną, a uźytkową grafiką komputerową.
Kierunek ten daje moźliwość zdobycia wiedzy specjalistyczną dotyczącą dość niewielkiej, choć bardzo istotnej gałęzi przemysłu jaką jest produkcja ceramiczna. To kierunek interdyscyplinarny dający wykształcenie typowo techniczne pozostając jednocześnie ofertą bogatą w przedmioty artystyczne.
Kandydat na ten kierunek powinien być osobą posiadającą umiejętnośći organizacyjne oraz przywódcze, gdyź musi sprawnie zarządzać i zsynchronizować grupę muzyków, w celu osiągnięcia jak najlepszego efektu końcowego. W zawodzie tym bardzo waźny jestr dobry słuch.
Studia mają na celu pogłębienie wiedzy i umiejętności aktywnego twórcy, uczestnika kultury współczesnej, animatora, nauczyciela w zakresie edukacji muzycznej. Jest to kierunek bardzo twórczy i tacy właśnie powinni być kandydaci.
Uczelnie oferujące ten kierunek poszukują kandydatów wykazujących się uzdolnieniami plastycznymi i kreatywnością. Egzaminy wstępne weryfikują umiejętności kandydatów, obowiązkowe jest wykonanie pracy plastycznej - rysunku, obrazu bądż rzeżby.
Kierunek Film i sztuki audiowizualne przeznaczony jest dla osób, które chcą zdobyć wiedzę praktyczną i teoretyczną z zakresu aktorstwa, reźyserstwa, produkcji filmowej, reklamowej i telewizyjnej oraz sztuki operatorskiej. Studia na tym kierunku organizowane są między innymi przez Społeczną Akademię Nauk w Warszawie.
Studia mają na celu pogłębienie wiedzy i umiejętności aktywnego twórcy, uczestnika kultury współczesnej, animatora, nauczyciela w zakresie edukacji muzycznej. Jest to kierunek bardzo twórczy i tacy właśnie powinni być kandydaci. Filmoznawstwo to kierunek dla osób interesujących się sztuką filmową, które chciałyby pogłębić swoją wiedzę o filmie i kulturze medialnej. Idealny kandydat powinien posiadać lekkie pióro i nabytą umiejętność interpretacji i analizy sztuki.
Kierunek ten łączy wiedzę z zakresu sztuk audiowizualnych i nowych mediów. Dostarcza wiedzy z zakresu poetyki, najwaźniejszych nurtów, historii filmu polskiego oraz zapoznają z najwaźniejszymi autorami światowego kina. Studenci uczą się takźe prawidłowej analizy i interpretacji przekazu kinematograficznego. Idealny kierunek dla fascynatów kinematografii.
"Pstryk", "pstryk", "pstryk" - seria z szybkostrzelnego działa umiejscowionego tuź za wybiegiem i zdjęcie gotowe. Niby nic trudnego, lecz źeby "strzelać" w tak profesjonalny sposób trzeba lat praktyki i dobrych studiów, najlepiej na kierunku Fotografia. Co wyróźnia te studia? Przede wszystkim wolność wyraźania siebie w bardzo prosty sposób. Wystarczy urządzenie zaopatrzone w obiektyw, spust, soczewki, trochę elektroniki, nieco umiejętności, odrobina szczęścia i juź moźna dawać upust wyobrażni. Studiowanie na kierunku Fotografia to przyjemność połączona z cięźką pracą.
Grafika, w znaczeniu tradycyjnym jest techniką plastyczną, która obejmuje twórczość cechującą się moźliwością łatwego powielania, przy uźyciu stworzonej przez artystę formy. W muzeach z pewnością wielokrotnie spotkaliście się z akwafortami, miedziorytami, linorytami i drzeworytami. Tradycyjne techniki graficzne nie są martwe, pomimo tego obok nich wyrosła na końcu ostatniego stulecia olbrzymia gałąż sztuk plastycznych, w postaci grafiki komputerowej. Nie wymaga ona materialnej formy, przeznaczonej do powielania, choć moźna pewnie powiedzieć, źe jej funkcje pełni cyfrowy plik, zawierający treść dzieła. 
Student kierunku Grafika warsztatowa uzyska podczas studiów ogólną wiedzę dotyczącą tworzenia dzieła graficznego, projektowania graficznego oraz podstawową wiedzę z zakresu kompozycji plastycznej. Pozna równieź podstawowe zagadnienia dotyczące technologii i warsztatu graficznego a takźe obsługi graficznych programów komputerowych. Posiądzie podstawową wiedzę dotyczącą ogólnych załoźeń konstruowania komunikatu wizualnego oraz dotyczącą prezentowania i wystawiania zarówno dzieła jak i projektu graficznego. Uzyskana wiedza umoźliwi słuchaczowi łączenie osiągnięć zdobytych na róźnych polach kreacji graficznej oraz innych dyscyplin sztuki.
Kierunek ten jest idealny dla do osób zainteresowanych grafiką, multimediami, nowoczesnymi technologiami oraz szeroko rozumianą sztuką.Student nabędzie podstawy praktyczne i teoretyczne tworzenia gier komputerowych ze szczególnym naciskiem na aspekty praktyczne jak i artystyczne.
Zawód: muzyk; Wykształcenie: wyższe; Kierunek: instrumentalistyka; Instrument: Gitara. Taką etykietę zawodową i wpis do CV zyskuje absolwent kierunku Instrumentalistyka akademii lub uniwersytetu muzycznego. Co można robić po takich studiach? Do osiągnięcia satysfakcji zawodowej nie wystarczy przecież dyplom potwierdzający artystyczne wykształcenie. Jeżeli jesteś ciekawy, jak studiuje się instrumentalistykę, zapraszamy do dalszej lektury.
Intermedia są stosunkowo młodym i zdecydowanie unikatowym kierunkiem. Studia w tym zakresie przygotowują do samodzielnego uprawiania twórczości artystycznej oraz do rozwijania refleksji nad współczesną sztuką. Łączą w sobie elementy sztuk pięknych oraz współczesne wątki medialne.
Kierunek ten jest idealny dla tych, których pasją jest muzyka i są przekonani, ze swoje życie zawodowe chcą właśnie związać z tą dziedziną.Zakres studiów obejmuje zarówno przedmioty teoretyczne jak i zajęcia praktyczne z gry na instrumencie muzycznym i śpiewu. Kandydaci na ten kierunek powinni odznaczać się dużą wrażliwością artystyczną, odpornością na stres i krytykę, a także posiadać doskonały słuch.
Celem tych studiów na kierunku Obraz multimedialny jest wykształcenie doświadczonych operatorów obrazu, którzy będą umieli stanąć za kamerą, zmontować obraz w komputerze, nadać kolorytu starym filmom, wzbogacić produkcje audiowizualne w efektowne efekty specjalne, itp. Kandydaci muszą zaprezentować własny dorobek twórczy przed komisją rekrutacyjną. W teczce powinny znaleĹşć się prace osobiście zrealizowane. Mogą nimi być na przykład: rysunki, fotoscenariusze, etiudy, filmy krótkometrażowe, prezentacje multimedialne. Studiowanie na kierunku Obraz multimedialny trwa trzy lata. Absolwenci uzyskują tytuł licencjata. Możliwe jest kontynuowanie edukacji na wyższym poziomie, na studiach o podobny profilu. Studia magisterskie (dwuletnie) poszerzają wiedzę i umiejętności nabyte na wcześniejszym etapie nauki.
Kierunek ten jest idealny dla tych, których pasją jest muzyka i są przekonani, ze swoje życie zawodowe chcą właśnie związać z tą dziedziną.Zakres studiów obejmuje zarówno przedmioty teoretyczne jak i zajęcia praktyczne z gry na instrumencie muzycznym i śpiewu. Kandydaci na ten kierunek powinni odznaczać się dużą wrażliwością artystyczną, odpornością na stres i krytykę, a także posiadać doskonały słuch.

Współczesna konserwacja i restauracja dzieł sztuki jest dziedziną nauki i sztuki jednocześnie. Uprawianie tej dziedziny wymaga od studentów umiejętność łączenia nauki i sztuki , wiedzy z zakresu przedmiotów ścisłych, umiejętności manualnych oraz dużego zmysłu artystycznego. Jest to kierunek dla osób interesujących się sztuką, skrupulatnych i cierpliwych.
Kierunek ten łączy badania historyczne z antropologiczną refleksją, podkreślającą międzykulturowe, a również międzydyscyplinarne aspekty. Student tego kierunku poznaje zagadnienia krytyki artystycznej oraz sztuki nowoczesnej i współczesnej, w tym jej przemiany formalne, ikonograficzne i ideowe.
Dla absolwenta studiów malarskich moźliwe są w zasadzie trzy ścieźki zawodowe: kariera naukowa i dydaktyczna, realizacja malarskich aspiracji i zaistnienie na rynku sztuki oraz zmiana zawodu. Kaźda z tych opcji moźe funkcjonować w połączeniu z innymi. Bardzo rzadko absolwent malarstwa wybiera jedną drogę, jednocześnie wystrzegając się innych. Jeźeli chcesz dowiedzieć się więcej o studiach malarskich, zapraszamy do dalszej lektury.
Jest to kierunek dla tych, którzy którzy interesują się współczesną rzeczywistością medialną, sztukami wizualnymi, teatrem, sztukami performatywnymi, nowymi mediami oraz wszelkimi innymi eksperymentalnymi formami komunikacji. W ramach studiów można rozwinąć te zainteresowania i uzyskać profesjonalne kompetencje.
Jest to kierunek dla tych, którzy którzy interesują się współczesną rzeczywistością medialną, sztukami wizualnymi, teatrem, sztukami performatywnymi, nowymi mediami oraz wszelkimi innymi eksperymentalnymi formami komunikacji. W ramach studiów można rozwinąć te zainteresowania i uzyskać profesjonalne kompetencje.
Studia na kierunku Musical pozwalają rozwinąć talenty wokalne, aktorskie czy też taneczne. Jest to kierunek idealny dla osób, które są uzdolnione artystycznie oraz mają dobry słuch muzyczny i nienaganną dykcję. Kandydat na ten kierunek powinien charakteryzować się duża odpornością psychiczną, gdyż zawód ten wiąże się z umiejętnością reagowania na krytykę oraz trwającą czasem wiele godzin pracą w trudnych warunkach.
Studia na kierunku Muzyka sakralna mają na celu zaznajomienie z dziedzinami ściśle związanymi z twórczością kościelną. Student tego kierunku zdobędzie wiedzę z teorii i praktyki dyrygowania chórem, pozna chorał gregoriański oraz prawodawstwo muzyki liturgicznej. Kandydat na ten kierunek powinien mieć dobry słuch muzyczny.
Muzykologia jest typowo artystycznym kierunkiem studiów, umoźliwiającym zdobycie wiedzy o muzyce, jej historii,estetyce, gatunkach i stylach muzycznych. Kandydaci na ten kierunek powinni mieć dobry słuch muzyczny oraz posiadać takie cechy charakteru jak: cierpliwość i sumienność.
Muzykoterpia zajmuje się leczeniem dĹşwiękiem i muzyką. Jest dziedziną naukową u podstaw, której leży holistyczna koncepcja człowieka i jego zdrowia. Studenci tego kierunku zapoznają się z technikami muzykoterapeutycznymi, poznają metody wczesnego diagnozowania i pomocy przy użyciu Poznają nie tylko nie tylko same metody leczenia ale również podstawy psychologii, diagnozowania schorzeń oraz etyki.
Kierunek ten jest idealny dla osób, które interesują się sztuką filmową i ich marzeniem jest praca przy produkcji filmowej i telewizyjnej. Studia te pozwolą na zdobycie gruntownej wiedzy z zakresu ekonomicznych, technicznotechnologicznych, prawnych i artystycznych problemów funkcjonowania kinematografii i mediów.
Kierunek ten pozwala na zdobycie wiedzy w w dziedzinie projektowania gier i przestrzeni wirtualnej. Rynek gier komputerowych wciąż się rozwija, a specjaliści są poszukiwani. Studenci nabędą kompetencje z zakresu grafiki artystycznej jak i projektowania graficznego z naciskiem na znajomość warsztatu grafiki komputerowej i nowoczesnych technologii projektowania gier.
Projektant grafiki wykonuje pracę przy użyciu komputera i specjalistycznych aplikacji. Ten kierunek studiów jest idealny dla osób, które są uzdolnione plastycznie oraz szybko przyswajają umiejętności komputerowe. Potrzebna jest też wszechstronność i orientacja w różnych dziedzinach twórczości wizualnej - grafice, malarstwie, projektowaniu przemysłowym, animacji filmowej. Zawód ten jest związany z wszelką formą prezentacji i informacji wizualnej, z opracowywaniem logo, ilustracji, typografii, kaligrafii czy opakowań.
Kierunek ten to nauka praktycznych zagadnień związanych z pracą m.in. operatora, reżysera, montażysty, scenarzysty, scenografa i kierownika produkcji, a także realizacji prac fotograficznych z zakresu reklamy, reportażu, fotografii kreacyjnej, klasycznej i cyfrowej, oraz integracji w obraz.
Słowo reżyser pochodzi z francuskiego i z łaciny od  czasownika rządzić i wybierając kierunek reżyserski nauczysz się rządzić tak, aby zrealizować sztukę teatralną, film czy program telewizyjny. Nauczysz się jak skutecznie inspirować współtwórców - aktorów i innych członków zespołu realizacyjnego, jak nimi zarządzać i wymagać tak, aby zrealizować swoją koncepcję arystyczną.
Kierunek ten dostarcza wiedzy teoretycznej jak i praktycznej z zakresu szeroko rozumianej realizacji dźwięku - cennego doświadczenia z zakresu pracy w studiu nagraniowym, w radiu, dla potrzeb telewizji oraz techniki scenicznej - nagłośnienia koncertów i imprez plenerowych. Kandydat na ten kierunek powinien być uzdolniony muzycznie, cechować się wyobraźnią dźwiękową oraz mieć refleks i podzielność uwagi. 
Reżyseria i produkcja gier wideo to nowatorskie studia skierowane do pasjonatów gier komputerowych, których bardziej niż sama rozgrywka fascynuje proces ich powstawania. Od kandydatów zainteresowanych nauką na tym kierunku oczekuje się umiejętności przelewania myśli na papier, zdolności interpersonalnych, znajomości branży gier wideo, bujnej wyobraĹşni oraz wiedzy z zakresu informatyki oraz nauk społecznych. Rekrutacja na Reżyserię i produkcję gier wideo najczęściej przyjmuje postać rozmowy kwalifikacyjnej. Każdy kandydat prezentuje własny pomysł na grę wideo, którą chciałby stworzyć. Komisja ocenia oryginalność pomysłu, określa prawdopodobieństwo jego realizacji, przygląda się także warstwie językowej, w jakiej koncept został opracowany. Niezrozumiałe, zawikłane projekty od razu są odrzucane.
Student Rytmiki nabędzie kwalifikacje w zakresie komponowania ruchu, improwizacji ruchowej, a także akompaniamentu do zajęć ruchowych. Kandydat na ten kierunek musi posiadać dobry słuch muzycznym, być osobą kreatywną i charyzmatyczną.
Studia na tym kierunku pozwolą zdobyć studentom wiedzę i profesjonalne umiejętności warsztatowe do realizacji dzieła sztuki rzeźbiarskiej w rozumieniu realistycznym i abstrakcyjnym. Dostarczą wiedzy z zakresu oceny wartości plastycznych oraz umiejętności werbalnego określenia problemów artystycznych. Kandydat na ten kierunek powinien być uzdolniony plastycznie oraz posiadać zdolności manualne.
Scenograf to bliski współpracownik reżysera. Uczestniczy w próbach teatralnych, jest obecny na planie filmu czy programu telewizyjnego. Należy do czołówki realizacyjnej spektaklu lub filmu. 
Są to studia dla tych,które już wiedzą, że ich powołaniem i przeznaczeniem jest pisanie dla filmu. Studia na tym kierunku dają szansę na zdobycie wiedzy i doświadczenia zawodowego, a także na zbudowanie własnej świadomości scenariopisarskiej. Kandydat na ten kierunek powinien posiadać talent pisarski oraz nowatorskie spojrzenie.
Studia na tym kierunku kładą główny nacisk na wykształcenie absolwenta świadomego roli współczesnych mediów elektronicznych, przystosowanego do funkcjonowania w obszarze działań związanych z ich autorskim i użytkowym wykorzystaniem. Kandydat na ten kierunek powinien posaidać talent w jednej z dziedzin stuki np. w malarstwie, filmie czy też rysunku.
Sztuka rejestracji obrazu jest kierunkiem unikatowym. Studenci zapoznają z tradycyjnymi i nowymi technikami rejestracji obrazu. Zdobędą wiedzę i doświadczenie zarówno w pracowniach klasycznej fotografii i animacji oraz pracowniach komputerowych i multimedialnych. Kandydaci na ten kierunek powinni być uzdolnieni plastycznie.
Jest to kierunek, adresowany do tych, których pasją jest taniec. Są członkami zespołów tańca nowoczesnego, uprawiają gimnastykę artystyczną czy też taniec na lodzie.  
Jest to kierunek studiów, dla tych którzy interesują się branżą modową i marzą o tym aby projektować ubiór. Kandydaci na ten kierunek powinni być uzdolnieni plastycznie i manulanie.
W czasie studiów na tym kierunku student zdobędzie wiedzę teoretyczną i praktyczną w zakresie wokalistyki, umożliwiającą pracę sceniczną, estradową i koncertową. Kandydaci na ten kierunek powinni być uzdolnieni wokalnie oraz mieć dobry słuch muzyczny.
Bardzo wiele przedmiotów codziennego użytku nie mogłoby zostać wyprodukowanych, gdyby nie osoby odpowiedzialne za projekt warstwy wizualnej, na który składajš się między innymi: forma, kolor, czy faktura. Dotyczy to nie tylko przedmiotów o charakterze użytkowym, ale także różnego rodzaju opakowań oraz samych produktów. Choć studia na kierunku Wzornictwo nie sš hitem ostatnich lat, warto jednak pamiętać, że pracy dla designerów z pewnoœciš nie zabraknie. Można spotkać opinie analityków, w myœl których liczba miejsc pracy w tym zawodzie będzie stale rosnšć. Wiele wskazuje zatem, że studia na tym kierunku to œwietny i zarazem perspektywiczny wybór!
Zarządzanie instytucjami artystycznymi to nowy, a zarazem bardzo unikatowy kierunek studiów, którego główną zaletą jest wykorzystanie zdobytej wiedzy o zarządzniu instytucjami artystycznymi z praktyką. Połączenie pracy naukowej na wydziale z pracą na scenie to unikat na skalę Polski, dlatego każdy kto swoją przyszłość wiąże z teatrem powinien wybrać się na te studia.